METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var MON_RG_TOTAL-Totaal remgelden (Patiëntendata)

Het totaal van de wettelijke persoonlijke aandelen (ook ‘remgeld’ genoemd) die de persoon heeft betaald voor gezondheidszorgen verleend in de loop van het betreffende jaar.
Het remgeld is gelijk aan het verschil tussen het officiële honorariumbedrag dat de zorgverlener ontvangt en het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (zie Totaal ZIV-uitgaven).
De lijst van geneeskundige verstrekkingen die worden terugbetaald is wettelijk bepaald. In de databank Nomensoft vindt u de bedragen van de honoraria, de remgelden en de terugbetalingen voor elke verstrekking. Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming (‘verhoogde tegemoetkoming’). Zij betalen een lager persoonlijk aandeel.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Patiëntendata ALL 2006-01-01 2022-12-31
CSV
In de IMA Atlas vindt u geaggregeerde tabellen met de verdeling van deze variabele in de totale populatie in Belgie.
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
MON_RG_TOTAL
11.2 (numeric)
Continu
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.