METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PROCEDURE_AH_CAT-Ambulant of gehospitaliseerd (Farmanet)

De variabele duidt aan of de nomenclatuurcode (SS00020) betrekking heeft op een prestatie die wordt uitgevoerd voor een niet-gehospitaliseerde patiënt (in ambulante zorg) of voor een gehospitaliseerde patiënt. Aangezien de databank Farmanet enkel farmaceutische producten bevat die door publieke apotheken worden verstrekt, is de waarde van deze variabele altijd gelijk aan 1 (Ambulant). Uitzondering vormen de nomenclatuurcodes die verwijzen naar magneetbandcodes (PROCEDURE_GROUP = 80). Voor deze codes is de waarde van de variabele gelijk aan 3 (Onbepaald). De waarde 2 (Gehospitaliseerd) komt enkel voor in de databank Gezondheidszorgen.
De klasse waartoe een nomenclatuurcode behoort wordt bepaald aan de hand van een referentietabel van het RIZIV. Deze referentietabel wordt regelmatig geactualiseerd.
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.