METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var SS00225-Aanduiding derogatie tarifering per eenheid (Farmanet)

Deze variabele signaleert twee mogelijke afwijkingen (derogatie) op de verplichting om vergoedbare farmaceutische specialiteiten onder vaste orale vorm voor een bewoner van woonzorgcentrum (ROB, RVT) per eenheid te tariferen (per periode van 7 dagen).
Bij de eerste afwijking wordt er per eenheid getarifeerd, maar in plaats van het aantal eenheden voor een periode van zeven dagen, gebeurt de tarifering voor het totaal aantal eenheden in de verpakking of het aantal overblijvende eenheden dat nog in de verpakking zit (waarde 1). Deze uitzondering moet het financiële risico van de apotheker beperken en is toegestaan in de volgende situaties:
 • dure geneesmiddelen (opgenomen in een nominatieve lijst van de geneesmiddelenklassen, overeen gekomen in de overeenkomstencommissie);
 • niet-dure geneesmiddelen die voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
  • het geneesmiddel of de verpakking is niet geschikt voor gespreide aflevering (bv. bepaalde bruistabletten, gelyofiliseerde tabletten …);
  • er wordt gewerkt met halve tabletten;
  • de frequentie van het gebruik is in functie van de gezondheidstoestand en hangt af van de instructies van de arts (‘on demand’-aflevering);
  • het geneesmiddel is verwerkt in een magistrale bereiding;
  • de vergoedbaarheid wijzigt tussen de eerste aflevering en latere aflevering van eenheden uit de verpakking (bv. einde machtiging of schrapping uit terugbetaling).
Daarnaast kan deze variabele signaleren dat een geneesmiddel werd afgeleverd aan een bewoner van een woonzorgcentrum zonder tarifering per eenheid (waarde 2) wegens één van de onderstaande situaties:
 • acute behandeling;
 • verpakking waarbij de klassieke behandelingsduur kleiner is dan 10 dagen;
 • initiatie van een potentieel chronische behandeling.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Farmanet ALL 2015-01-01 2023-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
SS00225
1. (numeric)
Categorisch
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.