METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP3010-Recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen of leefloon (Populatie)

De persoon heeft in het referentiejaar recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of of op een leefloon.
Het leefloon is een recht voor personen die onvoldoende inkomen hebben en hier niet met eigen inspanningen verandering in kunnen brengen. Het wordt toegekend door het OCMW.
De IGO is een minimuminkomen voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken en is de opvolger van het GIB. Het wordt toegekend door de Federale Pensioendienst
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2002-01-01 2022-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
PP3010
1. (numeric)
binair
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.