METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Populatie

De databank Populatie bevat demografische, sociaal-economische en zorggegevens over de leden van de 7 Belgische ziekenfondsen. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.
Er is ook een EPS-variant van de databank.
Belgische verzekerden Een Populatie-dataset van jaar Y omvat alle personen die in dat jaar aangesloten zijn bij een van de zeven Belgische ziekenfondsen voor hun verplichte verzekering voor…
De variabelen in de databank hebben betrekking op de situatie van de persoon op 31 december van het betreffende jaar. Indien de persoon op dat ogenblik niet meer ingeschreven is bij een Belg…
 • .ALL-Alle variabelen Populatie
 • AGE00_YN-Geboorte
 • AGE05_CAT-Leeftijdsklasse per schijf van 5 jaar
 • AGE10_CAT-Leeftijdsklasse per schijf van 10 jaar
 • AGE65_YN-65 jaar of ouder
 • ARRONDISSEMENT-Arrondissement
 • INCAPACITY_YN-Arbeidsongeschiktheid
 • INVALIDITY_YN-Invaliditeit
 • MAJOR_RISK_CAT-Hoofdstatuut van de verzekerde
 • MINOR_RISK_CAT-Verzekerd voor kleine risico’s
 • PP0005-Identificatie zending
 • PP0010-Identificatiecode van de persoon
 • PP0020-Geslacht
 • PP1002-Gerechtigde of persoon ten laste
 • PP1003-Sociaal statuut van de gerechtigde
 • PP2001-Forfait B voor verpleegkundige zorgen
 • PP2002-Forfait C voor verpleegkundige zorgen
 • PP2003-Kinesitherapie E of fysiotherapie
 • PP2004-Verhoogde kinderbijslag
 • PP2005-Integratietegemoetkoming voor gehandicapten
 • PP2006-Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • PP2007-Tegemoetkoming voor hulp van derden – oude regeling 1
 • PP2008-Tegemoetkoming voor hulp van derden – oude regeling 2
 • PP2009-Tegemoetkoming voor hulp van derden
 • PP2010-Hospitalisatie 120 dagen
 • PP2011-Zes hospitalisaties
 • PP3015-Statuut chronische aandoening – financieel criterium
 • PP3016-Statuut chronische aandoening – forfait voor chronisch zieken
 • PP3017-Statuut chronische aandoening – zeldzame ziekte
 • PP4002-Aantal dagen arbeidsongeschiktheid
 • PP4003-Aantal dagen invaliditeit
 • PP4004-Graad van zelfredzaamheid
 • PP4005-Pijler 1 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap
 • PP4006-Pijler 2 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap
 • PP4007-Pijler 3 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap
 • PP4008-Eenoudergezin
 • PROVINCE-Provincie
 • SOCIAL_CAT-Stelsel van sociale zekerheid
 • De eerste versie (vs1) van de dataset van jaar Y wordt in augustus van jaar Y+1 beschikbaar gesteld. Indien u deze versie wenst te gebruiken, dient u ermee rekening te houden dat sommige var…
  Twee maal per jaar maakt elk ziekenfonds een lijst op van haar leden. Dit gebeurt op 30 juni en op 31 december. Van deze leden wordt een hele reeks demografische, sociaal-economische en zorg…