METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Populatie

De databank Populatie bevat demografische, sociaal-economische en zorggegevens over de leden van de 7 Belgische ziekenfondsen. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.
Er is ook een EPS-variant van de databank.
Belgische verzekerden Een Populatie-dataset van jaar Y omvat alle personen die in dat jaar aangesloten zijn bij een van de zeven Belgische ziekenfondsen voor hun verplichte verzekering voor…
De variabelen in de databank hebben betrekking op de situatie van de persoon op 31 december van het betreffende jaar. Indien de persoon op dat ogenblik niet meer ingeschreven is bij een Belg…
De eerste versie (vs1) van de dataset van jaar Y wordt in augustus van jaar Y+1 beschikbaar gesteld. Indien u deze versie wenst te gebruiken, dient u ermee rekening te houden dat sommige var…
Twee maal per jaar maakt elk ziekenfonds een lijst op van haar leden. Dit gebeurt op 30 juni en op 31 december. Van deze leden wordt een hele reeks demografische, sociaal-economische en zorg…