METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP4004-Graad van zelfredzaamheid (Populatie)

Score van de persoon op de medisch-sociale schaal die de graad van zelfredzaamheid meet. Op basis van deze score kunnen de integratietegemoetkoming, tegemoetkoming hulp aan bejaarden en tegemoetkoming voor hulp van derden worden toegekend.
Bij de beoordeling van de graad van zelfredzaamheid van de persoon door de adviserend arts worden niet de letsels op zichzelf gemeten, maar wel de weerslag ervan op de volgende functies:
  • verplaatsingsmogelijkheden;
  • mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden;
  • mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden;
  • mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten;
  • mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden;
  • mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2011-01-01 2022-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.