METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP0035-Code Gerechtigde 2 (Populatie)

De code gerechtigde 2 (CG2) geeft, samen met de code gerechtigde 1, de voorwaarden weer volgens dewelke de persoon verzekerd is. Voor 2008 waren zelfstandigen enkel verzekerd voor zogenaamde grote risico’s en verschilden hun waarden voor CG1 en CG2. Sinds de gelijkschakeling in 2008 van het algemene stelsel en dat van zelfstandigen voor de verzekering van de ‘kleine risico’s’, bevat deze variabele enkel nog bijkomende informatie voor de internationale verdragen (tweede cijfer van CG1 = 8).
Voor de regeling zelfstandigen (eerste cijfer van CG1 = 4), bevat deze variabele twee codes die het onderscheid weergeven tussen gerechtigden zonder voorkeurregeling (CG2 = 460) en gerechtigden met voorkeurregeling (CG2 = 461).
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2002-01-01 2022-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
PP0035
3. (numeric)
categorisch
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.