METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP2008-Tegemoetkoming voor hulp van derden – oude regeling 2 (Populatie)

Verhoogde invaliditeitsuitkering wegens hulp van derden
De variabele duidt aan of de persoon al dan niet een ‘Tegemoetkoming voor hulp van derden – oude regeling 2’ ontvangt. De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen zonder gezinslast die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen en op basis van de erkenning van verminderde zelfredzaamheid genieten van uitkeringen als gerechtigde met gezinslast.
De tegemoetkoming werd hervormd in 2007. Personen die voordien recht hadden op de tegemoetkoming en voor wie de nieuwe regeling nadeliger is, kunnen blijven gebruikmaken van de oude regeling. In 2018 betrof het nog een 400-tal personen. In de variabele Tegemoetkoming voor hulp van derden vindt u de personen die gebruikmaken van de nieuwe regeling.
Het criterium ‘Tegemoetkoming voor hulp van derden – oude regeling 2’ is een afhankelijkheidssituatie op basis waarvan het forfait voor chronisch zieken kan worden toegekend (zie opmerkingen).
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2002-01-01 2021-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.