METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var ZORGFORFAIT-Forfait chronisch zieken (Patiëntendata)

Zorgforfait
Persoon met een forfait voor chronisch zieken. Personen hebben recht op deze tegemoetkoming voor een bepaald jaar wanneer ze in dat jaar en het jaar ervoor hoge zorguitgaven (remgelden) hebben en sterk afhankelijk zijn van anderen. Het ziekenfonds kent deze tegemoetkoming automatisch toe.
De afhankelijkheidssituatie kan op drie manieren worden vastgesteld:
  • de persoon heeft van de adviserend geneesheer de toestemming gekregen voor een behandeling met verpleegkundige verzorging of kinesitherapie;
  • de persoon werd lange tijd gehospitaliseerd of moet vaak opgenomen worden in het ziekenhuis ;
  • of de persoon voldoet aan de afhankelijkheidsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een specifieke uitkering.
Meer info over het Forfait voor chronisch zieken vindt u op de website van het RIZIV.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Patiëntendata ALL 2006-01-01 2022-12-31
CSV
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.