METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP4002-Aantal dagen arbeidsongeschiktheid (Populatie)

Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid gedurende het jaar voor de persoon.
Werknemers, werklozen en zelfstandigen die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken en waarvoor arbeidsongeschiktheid is erkend door een adviserend arts, hebben recht op een vervangingsinkomen uitgekeerd door het ziekenfonds. De variabele bevat het aantal dagen waarvoor de persoon deze uitkering ontvangt tijdens het referentiejaar.
Na één jaar arbeidsongeschiktheid treedt de persoon in invaliditeit. Het aantal dagen waarvoor de persoon een invaliditeitsuitkering ontvangt zijn opgenomen in de variabele Aantal dagen invaliditeit.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2002-01-01 2021-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
PP4002
3. (numeric)
Discreet
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.