METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP4003-Aantal dagen invaliditeit (Populatie)

Het aantal dagen invaliditeit gedurende het jaar voor de persoon.
Na één jaar arbeidsongeschiktheid waarbij werknemers, werklozen en zelfstandigen door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken en een vervangingsinkomen ontvangen (zie Aantal dagen arbeidsongeschiktheid), treedt de persoon in invaliditeit. Deze variabele bevat het aantal dagen waarvoor de persoon tijdens het referentiejaar een invaliditeitsuitkering heeft ontvangen.
De variabele bevat tevens het aantal dagen moederschaps- en vaderschapsverlof. Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte of arbeidsongeval wordt vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever en wordt bijgevolg niet meegerekend. De dagen invaliditeit waarvoor geen enkele dag is vergoed door het ziekenfonds worden niet meegeteld.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2002-01-01 2021-12-31
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
PP4003
3. (numeric)
Discreet
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.