METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Échantillon Permantent(e) Steekproef (EPS)

De Permanente Steekproef (EPS) is een longitudinale dataset met gegevens uit de databanken Populatie, Gezondheidszorgen en Farmanet, alsook gegevens over hospitalisaties zoals in de databank Hospitalisaties. Alle variabelen die u terugvindt in een van deze databanken, zijn ook opgenomen in de EPS. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.
Het doel van de EPS is om de administratieve data van de ziekenfondsen permanent ter beschikking te stellen aan een aantal federale en regionale partners.
De EPS bevat een steekproef van personen die aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds voor hun verplichte verzekering voor gezondheidszorgen. Ze is samengesteld uit een basissteekproef …
De EPS-gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar Y. De populatiegegevens komen overeen met de eerste versie (vs1) van de dataset Populatie van jaar Y. De gegevens …
De EPS-databank wordt jaarlijks bijgewerkt. De geactualiseerde gegevens van de jaren 2002 tot en met Y worden beschikbaar gesteld in februari van jaar Y+2.
De jaarlijkse bijwerking van de databank gebeurt als volgt: de onbewerkte gegevens worden rechtstreeks geïmporteerd uit de brondatabanken. Vervolgens worden afgeleide variabelen berekend. D…
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.