METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Gezondheidszorgen

De databank Gezondheidszorgen bevat informatie over de gezondheidszorgen die aan de leden van de zeven Belgische ziekenfondsen werden verleend in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Het observatieniveau is de individuele geneeskundige verstrekking die op een bepaalde datum aan een persoon werd verleend. Van elke verstrekking bevat de databank administratieve en boekhoudkundige gegevens die door het ziekenfonds werden geregistreerd. Een verstrekking wordt aangeduid met een door het RIZIV of de regio’s bepaalde nomenclatuur- of pseudonomenclatuurcode. Het kan gaan over een doktersbezoek, een heelkundige ingreep, een geneesmiddel afgeleverd door een ziekenhuisapotheek, een bloedafname, een tandheelkundige prestatie, verpleegkundige zorgen, enz. Indien het een geneesmiddel betreft is tevens de productcode opgenomen. Naast deze codes, de identificatiecode van de persoon en de datum bevat de databank voor elke verstrekking ook de bedragen (het terugbetaalde bedrag, het persoo…
Geneeskundige verstrekkingen De databank Gezondheidszorgen omvat alle geneeskundige verstrekkingen die geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de Belgische verplichte ziekteverzekering. …
Van elke verstrekking is zowel de prestatiedatum gekend als de maand waarin ze boekhoudkundig werd geregistreerd door het ziekenfonds. In de regel kunnen verstrekkingen tot 2 jaar na de pres…
De gegevens Gezondheidszorgen worden door het IMA verwerkt volgens de maand waarin ze boekhoudkundig werden geregistreerd door het ziekenfonds. De gegevens van een bepaalde boekhoudmaand zij…
Zorgverstrekking x Individu x Datum x Zorgverlener
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.