METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Échantillon Permantent(e) Steekproef (EPS)

De permanente steekproef (EPS) houdt alle uitgaven aan gezondheidszorgen bij die terugbetaald worden door de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) evenals bepaalde socio-economische kenmerken.
De EPS verzamelt de variabelen van de databanken Populatie, Gezondheidszorgen, Farmanet en Hospitalisaties.
De personen die gevolgd worden in de EPS worden geselecteerd door middel van een random trekking van 1 op de 40 personen op basis van het rijksregisternummer in het nationaal register. Daar …
De EPS-gegevens hebben altijd betrekking op een volledig kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.
De EPS-databank wordt jaarlijks bijgewerkt. De geactualiseerde gegevens van de jaren 2002 tot en met Y worden beschikbaar gesteld in februari van jaar Y+2.
De jaarlijkse bijwerking van de databank gebeurt als volgt: de onbewerkte gegevens worden rechtstreeks geïmporteerd uit de brondatabanken (Populatie, Gezondheidszorg, Farmanet). Daarna wo…
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.