METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP3015-Statuut chronische aandoening – financieel criterium (Populatie)

Statuut van persoon met een chronische aandoening – criterium hoge uitgaven
Persoon aan wie het statuut chronische aandoening werd toegekend op basis van zijn of haar hoge uitgaven voor gezondheidszorgen.
Het statuut wordt toegekend aan personen die gedurende twee jaar uitgaven voor geneeskundige verzorging hadden van minstens €300 per kwartaal (geïndexeerd). De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als het remgeld.
Het statuut wordt automatisch toegekend door het ziekenfonds voor een termijn van twee jaar (Y en Y+1) op basis van de uitgaven in jaar Y-1 en Y-2. Nadien wordt het van jaar tot jaar verlengd indien de rechthebbende voor het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de verlenging, minstens €1200 uitgaven voor geneeskundige verzorging had.
Personen met het statuut chronische aandoening genieten automatisch van een aantal voordelen, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van de persoonlijke aandelen in het kader van de maximumfactuur.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2013-01-01 2021-12-31
In de IMA Atlas vindt u geaggregeerde tabellen met de verdeling van deze variabele in de totale populatie in Belgie.
U vindt er meer bepaald statistieken van de samengestelde variabele ‘Statuut chronische aandoening…
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.