METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

var PP3017-Statuut chronische aandoening – zeldzame ziekte (Populatie)

Statuut van persoon met een chronische aandoening – criterium zeldzame ziekte of weesziekte
Persoon aan wie het statuut chronische aandoening werd toegekend op basis van een zeldzame ziekte en hoge uitgaven voor gezondheidszorgen.
Het statuut wordt toegekend aan personen die lijden aan een zeldzame ziekte en gedurende twee jaar uitgaven voor geneeskundige verzorging hadden van minstens €300 per kwartaal (geïndexeerd). De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als het remgeld.
Het statuut wordt toegekend door het ziekenfonds op basis van een medisch getuigschrift, opgesteld door een geneesheer-specialist, waarin wordt bevestigd dat de rechthebbende lijdt aan een zeldzame ziekte. De patiënt krijgt het statuut voor een termijn van vijf jaar. Nadien kan het telkens voor vijf jaar worden verlengd.
Personen met het statuut chronische aandoening genieten automatisch van een aantal voordelen, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van de persoonlijke aandelen in het kader van de maximumfactuur.
Database Varianten Eerste gegevens Laatste gegevens
Populatie ALL 2013-01-01 2021-12-31
In de IMA Atlas vindt u geaggregeerde tabellen met de verdeling van deze variabele in de totale populatie in Belgie.
U vindt er meer bepaald statistieken van de samengestelde variabele ‘Statuut chronische aandoening…
InterMutualistisch Agentschap (https://ima-aim.be)
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.