METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Patiëntendata

De Patiënten-databank bevat gegevens over het zorggebruik en de zorguitgaven van personen. De variabelen worden afgeleid uit informatie in de databanken Populatie, Gezondheidszorgen en Farmanet en geaggregeerd op het niveau van het individu. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.
Een Patiënten-dataset van jaar Y omvat alle personen die in dat jaar aanwezig zijn in minstens één van de databanken Populatie, Gezondheidszorgen of Farmanet. De variabelen IN_POPU, IN_GZ…
De variabelen in de databank hebben betrekking op de situatie van de persoon in het referentiejaar. Ze zijn gebaseerd op de zorgprestaties die aan de patiënt werden verleend in de loop van …
 • .ALL-Alle variabelen Patiëntendata
 • ATC_DDD_TOTAL-Aantal DDD per ATC-code niveau 5
 • ATC_RG_TOTAL-Totaal remgeld per ATC-code niveau 5
 • ATC_SUP_TOTAL-Totaal supplementen per ATC-code niveau 5
 • ATC_ZIV_TOTAL-Totaal ZIV-bedrag per ATC-code niveau 5
 • BARIA-Bariatrische chirurgie
 • CANCER_CHEMO-Kanker chemotherapie
 • CANCER_MOC-Kanker MOC
 • CANCER_RT-Kanker radiotherapie
 • CONTRACEPTIVE_IMPL-Anticonceptiva - implantaat
 • CONTRACEPTIVE_OCYP-Anticonceptiva op basis van antiandrogeen en oestrogeen
 • CONTRACEPTIVE_OPRO-Anticonceptiva op basis van oestrogeen en progestageen
 • CONTRACEPTIVE_PRO-Anticonceptiva op basis van progestageen
 • CONTRACEPTIVE_SPICU-Anticonceptiva - koperspiraal
 • CONTRACEPTIVE_SPIHO-Anticonceptiva - hormoonspiraal
 • CONTRACEPTIVE_URG-Anticonceptiva - noodpil
 • CS_CARDIO_N-Aantal consultaties cardioloog
 • CS_CHIRURG_N-Aantal consultaties specialist algemene heelkunde
 • CS_DERMA_N-Aantal consultaties dermato-veneroloog
 • CS_GASTRO_N-Aantal consultaties gastro-enteroloog
 • CS_GYNAE_N-Aantal consultaties gynaecoloog
 • CS_INTERN_N-Aantal consultaties internist
 • CS_NEURO_N-Aantal consultaties neuroloog
 • CS_OFTAL_N-Aantal consultaties oogarts
 • CS_ORL_N-Aantal consultaties NKO-arts
 • CS_ORTHO_N-Aantal consultaties orthopedist
 • CS_PEDIA_N-Aantal consultaties kinderarts
 • CS_PHYSIC_N-Aantal consultaties fysisch geneesheer
 • CS_PNEUMO_N-Aantal consultaties longspecialist
 • CS_PSYCH_N-Aantal consultaties psychiater
 • CS_SPECALL_N-Aantal consultaties arts-specialist
 • CS_URO_N-Aantal consultaties uroloog
 • DENT_EARLYORTHODONTIST_N-Aantal vroege orthodontische verstrekkingen
 • DENT_ORTHODONTIST_N-Aantal orthodontische verstrekkingen
 • DENT_PREVENTION_N-Aantal preventieve tandheelkundige verstrekkingen
 • DENT_VISIT_N-Aantal tandheelkundige verstrekkingen
 • DIABETES_CONVENTIE-Diabetesconventie
 • DIABETES_EDUCATIE-Diabeteseducatie
 • DIABETES_PASPOORT-Diabetesopvolging
 • FKG_XXX-Farmaciekostengroep (FKG) XXX
 • IMAG_ALL_N-Aantal onderzoeken met medische beeldvorming
 • IMAG_CBCT_N-Aantal CBCT’s
 • IMAG_CONV_N-Aantal conventionele radiografieën
 • IMAG_CT_N-Aantal CT-scans
 • IMAG_DENTAL_N-Aantal tandheelkundige radiografieën
 • IMAG_DENTIST_N-Aantal onderzoeken met medische beeldvorming door tandarts
 • IMAG_DIAG_N-Aantal interventioneel diagnostische onderzoeken met medische beeldvorming
 • IMAG_ECHO_N-Aantal echografieën
 • IMAG_MRI_N-Aantal MRI-scans
 • IMAG_RADIO_N-Aantal onderzoeken met medische beeldvorming door radioloog
 • IMAG_RXTHORAX_N-Aantal radiografieën van de thorax
 • IMAG_SCINTI_N-Aantal scintigrafieën
 • IMAG_SPEC_N-Aantal onderzoeken met medische beeldvorming door arts-specialist
 • IMAG_THERA_N-Aantal interventioneel therapeutische onderzoeken met beeldvorming
 • IN_FARU-Aanwezig in Farmanet
 • IN_GZSS-Aanwezig in Gezondheidszorgen
 • IN_POPU-Aanwezig in Populatie
 • MON_RG_TOTAL-Totaal remgelden
 • MON_SUP_TOTAL-Totaal supplementen
 • MON_ZIV_TOTAL-Totaal ZIV-uitgaven
 • SS00010-Identificatiecode van de persoon
 • ZORGFORFAIT-Forfait chronisch zieken
 • ZORGTRAJECT1-Zorgtraject Diabetes
 • De eerste versie van jaar Y wordt beschikbaar gesteld in december van jaar Y+1. Deze versie is gebaseerd op de zorgprestaties die aan de patiënt werden verleend in de loop van jaar Y en die…
  Individu
  De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
  Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.