METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Patiënteel huisartsen

De databank ‘Patiënteel van huisartsen’ bevat informatie over raadplegingen en bezoeken van huisartsen, over huisartsenpraktijken en over de Globaal Medische Dossiers (GMD) die bij de Belgische ziekenfondsen zijn geregistreerd. De variabelen worden afgeleid uit informatie in de databanken Populatie en Gezondheidszorgen en geaggregeerd op het niveau individu x huisartspraktijk. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar. Een (jaar)dataset bevat één observatie voor elke combinatie van een persoon en een huisarts(praktijk) waar hij in de loop van het jaar een contact of GMD-rechten had.
Een dataset ‘Patiënteel huisartsen’ van jaar Y omvat alle personen die voorkomen in de eerste versie van de Populatiedataset van dat jaar (vs1) en in de loop van het jaar minstens één…
De variabelen in de databank hebben betrekking op het referentiejaar Y. Ze zijn gebaseerd op informatie uit de eerste versie (vs1) van de dataset Populatie van het jaar Y en op zorgprestatie…
 • ADVIES-Aantal advies-verstrekkingen
 • AMBU-Aantal contacten waarbij de huisarts bijstand verleent in ziekenwagen
 • BEZARTS-Aantal huisbezoeken aangevraagd door een geneesheer
 • BEZAVOND_AH-Aantal huisbezoeken (eenzelfde reis voor meerdere patiënten) tijdens de avond
 • BEZAVOND-Aantal huisbezoeken (individueel) tijdens de avond
 • BEZNACHT_AH-Aantal huisbezoeken (eenzelfde reis voor meerdere patiënten) tijdens de nacht
 • BEZNACHT-Aantal huisbezoeken (individueel) tijdens de nacht
 • BEZOEKIND-Aantal huisbezoeken (individueel)
 • BEZOEK-Aantal huisbezoeken (eenzelfde reis voor meerdere patiënten)
 • BEZWEFE_AH-Aantal huisbezoeken (eenzelfde reis voor meerdere patiënten) tijdens het weekend of op feestdagen
 • BEZWEFE-Aantal huisbezoeken (individueel) tijdens het weekend of op feestdagen
 • CONTACT-Aantal contacten
 • DIAPAS-Diabetesopvolging in een huisartsenpraktijk
 • DIAPAS_MH-Diabetesopvolging in een medisch huis
 • DIGICONT-Aantal digitale contacten
 • DIGICONT_NR-Aantal digitale contacten tijdens een wachtdienst
 • FF_MH-Aantal forfaits Medisch Huis
 • FLAGMHMM-Arts medisch huis met individueel gefactureerde prestaties
 • FLAG_MISSING_REFRIZ-Arts “Missing” in referentiebestand RIZIV
 • GMD_PLUS-Aantal prestaties ‘GMD preventiemodule’
 • HCI_TYPE-Type Health Care Institution (HCI)
 • HOSP-Aantal bezoeken in een ziekenhuis
 • INSTEL-Aantal bezoeken in een instelling met gemeenschappelijk verblijf
 • OPVOLGPLAN-Aantal ongewone raadplegingen of huisbezoeken
 • PAT_ATTRIB-Toegekend aan een huisartsenpraktijk
 • PAT_CZ-Statuut Chronische Aandoening
 • PAT_GMD-Globaal medisch dossier
 • PERMANENTIE-Aantal raadplegingen met permanentietoeslag
 • RAADPLBEZ-Aantal raadplegingen en huisbezoeken
 • RAADPL-Aantal raadplegingen in de spreekkamer
 • RANACHT_AH-Aantal raadplegingen in de spreekkamer tijdens de nacht
 • RAWEFE_AH-Aantal raadplegingen in de spreekkamer tijdens het weekend of op feestdagen
 • REGCONTACT-Aantal reguliere contacten
 • RIZIV_HCI-RIZIV-identificatienummer Health Care Institution (HCI)
 • RIZIV_ID-RIZIV-identificatienummer verstrekker
 • RIZIV_SPEC-Bevoegheidscode van de huisarts
 • SS00010-Identificatiecode van de persoon
 • WACHT-Aantal raadplegingen met wachttoeslag
 • ZT_DIAB-Aantal prestaties zorgtraject diabetes
 • ZT_NIER-Aantal prestaties zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
 • De gegevens met betrekking tot het referentiejaar Y van de databank worden beschikbaar gesteld op 30 juni van jaar Y+2.
  Individu x Praktijk
  De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
  Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.