METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Patiënteel huisartsen

De databank ‘Patiënteel van huisartsen’ bevat informatie over raadplegingen en bezoeken van huisartsen, over huisartsenpraktijken en over de Globaal Medische Dossiers (GMD) die bij de Belgische ziekenfondsen zijn geregistreerd. De variabelen worden afgeleid uit informatie in de databanken Populatie en Gezondheidszorgen en uit de referentietabellen HCW_PRAT en HCI_HCW_INST_PRACT van het RIZIV. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.
De databank bevat alle raadplegingen, bezoeken en GMD-rechten die geheel of gedeeltelijk door de verplichte ziekteverzekering worden vergoed. Uitzondering: raadplegingen of bezoeken aan pe…
De variabelen in de databank hebben betrekking op de situatie van de persoon tijdens het referentiejaar. Ze zijn gebaseerd op de raadplegingen en de bezoeken die in de loop van het betreffen…
De gegevens met betrekking tot het referentiejaar Y van de databank worden beschikbaar gesteld op 30 juni van jaar Y+2. Ze zijn gebaseerd op de dataset Populatie van jaar Y en op de gegevens…
Individu X Praktijk
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.