METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Patiënteel huisartsen

De databank ‘Patiënteel van huisartsen’ bevat informatie over raadplegingen en bezoeken van huisartsen, over huisartsenpraktijken en over de Globaal Medische Dossiers (GMD) die bij de Belgische ziekenfondsen zijn geregistreerd. De variabelen worden afgeleid uit informatie in de databanken Populatie en Gezondheidszorgen en geaggregeerd op het niveau individu x huisartspraktijk. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar. Een (jaar)dataset bevat één observatie voor elke combinatie van een persoon en een huisarts(praktijk) waar hij in de loop van het jaar een contact of GMD-rechten had.
Een dataset ‘Patiënteel huisartsen’ van jaar Y omvat alle personen die voorkomen in de eerste versie van de Populatiedataset van dat jaar (vs1) en in de loop van het jaar minstens één…
De variabelen in de databank hebben betrekking op het referentiejaar Y. Ze zijn gebaseerd op informatie uit de eerste versie (vs1) van de dataset Populatie van het jaar Y en op zorgprestatie…
De gegevens met betrekking tot het referentiejaar Y van de databank worden beschikbaar gesteld op 30 juni van jaar Y+2.
Individu x Praktijk
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.