METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Farmanet

De databank Farmanet bevat informatie over terugbetaalde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die afgeleverd worden in publieke apotheken. Het betreft geneesmiddelen die aan de leden van de zeven Belgische ziekenfondsen werden verstrekt in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Het observatieniveau is het individuele geneesmiddel dat op een bepaalde datum aan een persoon werd verstrekt. Van elk geneesmiddel bevat de databank administratieve en boekhoudkundige gegevens die door het ziekenfonds werden geregistreerd. Een geneesmiddel of medische hulpmiddel wordt aangeduid met een CNK-code of het code nationa(a)l(e) codenummer. Naast deze code, de identificatiecode van de persoon en de datum bevat de databank voor elk geneesmiddel ook de bedragen (het terugbetaalde bedrag, het remgeld en het supplement), de identificatiecodes van de apotheker en de voorschrijver en een groot aantal andere variabelen. Een volledig overzicht van de beschikbare gegevens vindt u in de lijst van var…
Geneesmiddelen De databank Farmanet omvat alle geneesmiddelen en medische hulpmiddel die geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de Belgische verplichte ziekteverzekering en afgeleverd w…
Van elk geneesmiddel is zowel de datum van aflevering gekend als de maand waarin de verstrekking boekhoudkundig werd geregistreerd door het ziekenfonds. In de regel kunnen verstrekkingen tot…
De gegevens Farmanet worden door het IMA verwerkt volgens het kwartaal waarin ze boekhoudkundig werden geregistreerd door het ziekenfonds. De gegevens van een bepaald kwartaal zijn vier maan…
Geneesmiddel x Individu x Datum
De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.