METADATA

Metadata: Nieuwe zoekopdracht |

db Populatie

De databank Populatie bevat demografische, sociaal-economische en zorggegevens over de leden van de 7 Belgische ziekenfondsen. De gegevens zijn beschikbaar in afzonderlijke datasets per kalenderjaar.
Er is ook een EPS-variant van de databank.
Belgische verzekerden Een Populatie-dataset van jaar Y omvat alle personen die in dat jaar aangesloten zijn bij een van de zeven Belgische ziekenfondsen voor hun verplichte verzekering voor…
De variabelen in de databank hebben betrekking op de situatie van de persoon op 31 december van het betreffende jaar. Indien de persoon op dat ogenblik niet meer ingeschreven is bij een Belg…
 • AGE00_YN-Geboorte
 • AGE05_CAT-Leeftijdsklasse per schijf van 5 jaar
 • AGE10_CAT-Leeftijdsklasse per schijf van 10 jaar
 • AGE65_YN-65 jaar of ouder
 • ARRONDISSEMENT-Arrondissement
 • CHRONICAL_YN-Chronisch zieke
 • DECEASED_YN-Overlijden
 • FAM_SIZE-Gezinsgrootte
 • INCAPACITY_YN-Arbeidsongeschiktheid
 • INVALIDITY_YN-Invaliditeit
 • MAJOR_BENEFIT_YN-WIGW-statuut
 • MAJOR_COVERAGE_YN-Verhoogde tegemoetkoming
 • MAJOR_INVALIDITY_YN-Invalide of persoon met een handicap
 • MAJOR_RISK_CAT-Hoofdstatuut van de verzekerde
 • MINOR_RISK_CAT-Verzekerd voor kleine risico’s
 • PP0010-Identificatiecode van de persoon
 • PP0015-Geboortedatum
 • PP0020-Geslacht
 • PP0025-Woonplaats
 • PP0030-Code gerechtigde 1
 • PP0035-Code Gerechtigde 2
 • PP0040-Overlijdensdatum
 • PP0045-Identificatiecode gerechtigde
 • PP0055-Statistische sector
 • PP1002-Gerechtigde of persoon ten laste
 • PP1003-Sociaal statuut van de gerechtigde
 • PP1004-Type werkloosheidsuitkering
 • PP1005-Begindatum verzekerbaarheid
 • PP1006-Einddatum verzekerbaarheid
 • PP1008-Aard inkomen
 • PP1009-Oorsprong erkenning als persoon met een handicap
 • PP1010-Voorwaarde recht verhoogde tegemoetkoming
 • PP2001-Forfait B voor verpleegkundige zorgen
 • PP2002-Forfait C voor verpleegkundige zorgen
 • PP2003-Kinesitherapie E of fysiotherapie
 • PP2004-Verhoogde kinderbijslag
 • PP2005-Integratietegemoetkoming voor gehandicapten
 • PP2006-Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • PP2007-Tegemoetkoming voor hulp van derden – oude regeling 1
 • PP2008-Tegemoetkoming voor hulp van derden – oude regeling 2
 • PP2009-Tegemoetkoming voor hulp van derden
 • PP2010-Hospitalisatie 120 dagen
 • PP2011-Zes hospitalisaties
 • PP3001-Recht MAF - gezin
 • PP3002-Categorie MAF Gezin
 • PP3003-Recht MAF - individu
 • PP3004-MAF-terugbetaling en plafond – gezin
 • PP3005-MAF-terugbetaling en -plafond – individu of gedeelte van het gezin
 • PP3006-Datum eerste terugbetaling MAF
 • PP3007-Mono of mixed gezin
 • PP3008-Type MAF-gezin
 • PP3009-Identificatiecode MAF-gezinshoofd
 • PP3010-Recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen of leefloon
 • PP3011-Recht op toelage voor gehandicapten
 • PP3012-Meer dan 12 maanden werkloosheidsuitkering
 • PP3013-OCMW-steun
 • PP3014-Recht MAF chronisch zieken
 • PP3015-Statuut chronische aandoening – financieel criterium
 • PP3016-Statuut chronische aandoening – forfait voor chronisch zieken
 • PP3017-Statuut chronische aandoening – zeldzame ziekte
 • PP4001-Aantal dagen werkloosheid
 • PP4002-Aantal dagen arbeidsongeschiktheid
 • PP4003-Aantal dagen invaliditeit
 • PP4004-Graad van zelfredzaamheid
 • PP4005-Pijler 1 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap
 • PP4006-Pijler 2 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap
 • PP4007-Pijler 3 van de medisch-sociale schaal van het kind met een handicap
 • PP4008-Eenoudergezin
 • PROVINCE-Provincie
 • RECOGNITION_YN-Persoon met een handicap
 • SOCIAL_CAT-Stelsel van sociale zekerheid
 • TITULAR_YN-Gerechtigde of persoon ten laatste
 • UNEMPLOYMENT_YN-Werkloosheid
 • URB_CAT-Urbanisatiecategorie
 • De eerste versie (vs1) van de dataset van jaar Y wordt in augustus van jaar Y+1 beschikbaar gesteld. Indien u deze versie wenst te gebruiken, dient u ermee rekening te houden dat sommige var…
  Twee maal per jaar maakt elk ziekenfonds een lijst op van haar leden. Dit gebeurt op 30 juni en op 31 december. Van deze leden wordt een hele reeks demografische, sociaal-economische en zorg…
  De Metadata werden met zorg voor u samengesteld maar kunnen onduidelijkheden of vergissingen bevatten.
  Als u opmerkingen heeft horen we deze graag via Uw opmerking.